Jabadabadoe's Shih-Tzu

Onze Honden - Our Dogs

Onze honden in Woef (november 2019)
Our dogs in Woef Magazine (November 2019)

Geschiedenis - History

De Shih Tzu komt oorspronkelijk uit Tibet. Hij is een Chinese leeuw in pocketformaat. Met een baard en een snor als een echte mandarijn werd hij door de Chinezen aanbeden.

Hij zou van zeer oude herkomst zijn en van de Lhasa Apso en de Pekinees afstammen. 

Van de 17e tot de 19e eeuw was hij zeer populair aan het hof van de keizer van China. Deze had de Shih Tzu cadeau gekregen van de Dalai-Lama. Het waren kleine, heilige leeuwhondjes die als tempelwachters werden gebruikt. 

Het is niet met zekerheid vast te stellen wanneer de Shih Tzu precies in China terecht kwam, maar in de 13e eeuw, tijdens de Yuan-dynastie werden er al exemplaren gesignaleerd die in huis gehouden werden. 

Het ideaalbeeld van de Shih Tzu werd als volgt omschreven: hij moest de kop van een leeuw hebben en het gezicht van een uil. De ogen moesten groot zijn en naar voren staan als een draak. De neus moest kort zijn als die van een tijger. De vacht lang en zacht en hij moest zich zo soepel bewegen als een vis in het water.

The Shih Tzu is originally from Tibet. It is a mini sized Chinese Lion. It has got the looks of a real bearded, moustached mandarin and therefore it was worshipped by the Chinese.

It is said to be of very old origin and descend from the Lhasa Apso and the Pekinese. 

From the 17th until the 19th century the Shih Tzu was very popular at the court of the emperor of China. He had received it as a gift from the Dalai Lama. The Shih Tzu were tiny, holy lion-dogs and were used as temple guards. 

There is doubt about whem the Shih Tzu arrived in China, but some specimens were spotted in households during the 13th century. 

The ideal image of the Shih Tzu was determined as follows: 

The dog should have the lion's head and the owl's face. The eyes should be big and protruding like the dragon's eyes. It should have the flat, short nose of the tiger. The fur should be long and soft and the dog should be able to move as smoothly as a fish in the water.

Karakter & Verzorging / Character & Care

Waarom Shih Tzu's?

Om hun heerlijk karakter. Ze zijn in tegenstelling tot zoveel kleine hondjes helemaal niet blafferig, ze zijn altijd zo vrolijk, gezellig, verdraagzaam, charmant, ze bijten nooit, ze kunnen heel gehoorzaam zijn - al hebben ze ook wel eens koppige momenten. Ze voelen haarfijn je stemming aan, volgen je overal, passen zich overal aan - zelfs op latere leeftijd kunnen ze sportief zijn.  

Ze zijn heerlijk met kinderen, ze voelen zich sterk aangetrokken tot katten, houden van lichamelijk contact en hij beziet het leven "door een roze bril". 

Enfin, voor mij de ideale hond…

De verzorging van Shih Tzu valt ook beter mee dan op het eerste zicht verwacht.

Hij is bepaald niet veeleisend, al wordt hij zoals elk levend wezen natuurlijk wel graag verwend. Zijn lange pels vraagt de nodige vezorging zodat het haar niet gaat klitten. 

Wie geen shows doet, hoeft maar een tweetal keer per maand de hond te wassen.  

Wanneer dit zeer vriendelijke hondje van jongsaf aan wordt geborsteld en verzorgd, zal hij daar ook als hij groot is geen enkel probleem mee hebben.  

Sterker nog - de Shih Tzu kan werkelijk genieten van zijn dagelijkse schoonheidsbeurt.

Why Shih Tzu's?

Because of their delightful character. Other small dogs are often yelpers. The Shih Tzu are always high spirited, enjoyable, tolerant, charming and they never bite. They can be very docile, but they have their stubborn moments.

T
hey are very sensitive to your moods, follow you everywhere, adapt very easily and they can be very sporty even at an elderly age. 

They are wonderful with children, feel strongly attracted to cats, love bodily contact and they are very optimistic dogs. 

By far the ideal dogs for me.

The Shih Tzu is definitely not a demanding dog, even though it likes to be pampered like the most living creatures do.

Its long fur needs regular care to prevent it from getting entangled.

A show dog needs bathing more often, but others only need washing twice a month.   

If the Shih Tzu gets regular brushing from an early age, it will get used to it very soon and will even enjoy its daily beauty treatment.

© Jabadabadoe's Shih-Tzu & Biewer Yorkshire Terrier