Geschiedenis

Copyright jabadabadoe's @ 2017

Of volg ons op facebook

Or visit our facebookpage

 

De Shih Tzu komt oorspronkelijk uit Tibet. Hij is een Chinese leeuw in pocketformaat. Met een baard en een snor als een echte mandarijn werd hij door de Chinezen aanbeden.

Hij zou van zeer oude herkomst zijn en van de Lhasa Apso en de Pekinees afstammen.

 

Van de 17e tot de 19e eeuw was hij zeer populair aan het hof van de keizer van China. Deze had de Shih Tzu cadeau gekregen van de Dalai-Lama. Het waren kleine, heilige leeuwhondjes die als tempelwachters werden gebruikt.

Het is niet met zekerheid vast te stellen wanneer de Shih Tzu precies in China terecht kwam, maar in de 13e eeuw, tijdens de Yuan-dynastie werden er al exemplaren gesignaleerd die in huis gehouden werden.

 

Het ideaalbeeld van de Shih Tzu werd als volgt omschreven: hij moest de kop van een leeuw hebben en het gezicht van een uil. De ogen moesten groot zijn en naar voren staan als een draak. De neus moest kort zijn als die van een tijger. De vacht lang en zacht en hij moest zich zo soepel bewegen als een vis in het water.

 

 

The Shih Tzu is originally from Tibet. It is a mini sized Chinese Lion. It has got the looks of a real bearded, moustached mandarin and therefore it was worshipped by the Chinese.

It is said to be of very old origin and descend from the Lhasa Apso and the Pekinese.

 

From the 17th until the 19th century the Shih Tzu was very popular at the court of the emperor of China. He had received it as a gift from the Dalai Lama. The Shih Tzu were tiny, holy lion-dogs and were used as temple guards.

There is doubt about whem the Shih Tzu arrived in China, but some specimens were spotted in households during the 13th century.

 

The ideal image of the Shih Tzu was determined as follows:

The dog should have the lion's head and the owl's face. The eyes should be big and protruding like the dragon's eyes. It should have the flat, short nose of the tiger. The fur should be long and soft and the dog should be able to move as smoothly as a fish in the water.